WASEDA

CD : Takuma Takasaki   AD : Hideto Yagi   C : Ikumi Tonosaki   P : Takaya Sakano, Mahiro Shintani, Kazuhiro Shiraishi   D : Ayaka Shimizu,Yoshiyuki Kishi,Yuichiro Shinomura

 

WASEDA_poster_1

WASEDA_poster_2

WASEDA_poster_3

WASEDA_poster_4

WASEDA_poster_5

WASEDA_poster_6

WASEDA_poster_7

WASEDA_poster_8

WASEDA_poster_9

WASEDA_poster_10

WASEDA_poster_11

WASEDA_poster_12

WASEDA_poster_13

WASEDA_poster_14

WASEDA_poster_15

WASEDA_poster_16

WASEDA_poster_17

WASEDA_poster_18

WASEDA_poster_19_MG_392701

 

 

 

_DSC3834

 

 

 

_MG_3841

 

WASEDA_scene_9

 

 

WASEDA_scene_7

 

WASEDA_scene_6

 

WASEDA_scene_4

 

WASEDA_scene_3

 

WASEDA_scene_2

 

WASEDA_scene_24

 

 

WASEDA_scene_22

 

WASEDA_scene_19

 

 

WASEDA_scene_17

 

 

WASEDA_scene_16

 

 

WASEDA_scene_14

 

 

WASEDA_scene_13

 

 

WASEDA_scene_12

 

 

WASEDA_scene_11