Rio Olympic Games 2016 – farewell party

CD,C : Junpei Watanabe / AD : Hideto Yagi / D : Yoshiyuki Kishi, Yuichiro Shinomura, Kanae Saito

160507_JOC_2016RIO壮行会B1ポスター

160507_JOC_2016RIO壮行会B1ポスター

160507_JOC_2016RIO壮行会B1ポスター

160507_JOC_2016RIO壮行会B1ポスター

160517_JOC_2016RIO壮行会B1ポスター

 

160401_JOC_2016RIO壮行会_教材_ol160401_JOC_2016RIO壮行会_教材_ol

 

 

_MG_0750

_MG_0742

 

 

_MG_0394

 

 

_MG_0281

 

 

_MG_0292

 

 

_MG_0296

 

 

_MG_0298

 

 

_MG_0305

 

 

_MG_0313

 

 

_MG_0321

 

 

 

 

_MG_0337

 

 

 

 

_MG_0351

 

 

 

_MG_0360

 

 

 

_MG_0367

 

 

 

_MG_0378

 

 

 

_MG_0385

 

 

_MG_0428

 

 

 

_MG_0447

 

 

 

 

_MG_0018

 

 

 

_MG_0011

 

 

 

_MG_0046

 

 

 

_MG_0051

 

 

 

_MG_0099

 

 

_MG_0129

 

 

 

_MG_0130